Telefon
WhatsApp

Sezon Öncesi

Toprak Hazırlığı

Pamuk bitkisi, toprak istekleri bakımından fazla seçici değildir. Sıcaklık ve nem elverişli olduğu taktirde hemen her toprakta yetişir. Ekilen tohumların çimlenebilmesi, sürmesi ve kök gelişimini sağlamak amacıyla toprak işlemesi önemlidir.

Toprak Hazırlığı, iyi bir pamuk üretimi için gereklidir. Ancak bunu özellikle günümüz koşullarında ekonomik düzeyde , aşırılıktan kaçınılarak yapılması zorunludur.

İyi bir toprak hazırlığı, pamuk tarımı yapılacak tarlanın bir önceki bitki artık-larının temizlenmesi, tohum yatağının daha iyi havalanmasını ve ısınmasını sağlamak için toprağın belirli derinlikten işlenmesini, toprak içinde havanın, suyun ve dolayısıyla köklerin daha iyi hareketini sağlamak üzere toprak altında olabilecek sert tabakanın kırılmasını, yabancı otların,zararlı ve hastalıkların daha iyi kontrol edilmesini sağlamak üzere gerekli toprak işlemesini içermektedir.

Bazı tarlalarda toprak derin profilli olmasına karşın, pamuk kökleri 25-35 cm.den daha derine gidemezler. Toprağın bu derinliğinde sert bir tabaka oluşmuştur.

Bu tabaka tarlanın uzun yıllar pullukla hep aynı derinlikten (25-35 cm.) sürülmesi ile oluşabildiği gibi özellikle drenajı iyi olmayan tarlalarda aşırı sulamalarla toprak derinliğinde bulunan bazı kimyasal maddelerin, özellikle kalsiyum karbonat (CaCO3) bileşiklerinin yukarı çıkarak belirli bir katmanda birikmesi ve sertleşmesi ile oluşur.

Bu tabakaya ‘’Pulluk Tabanı’’ veya ‘’Taban Taşı’’ adı verilir. İyi bir pamuk tarımı için , bitki köklerinin gelişmesi ve dolayısıyla topraktan yeterince su ve besin maddesi alınmasını sağlamak amacı ile bu tabakanın kırılması zorunludur.

Bu işlem, taban patlatma dipkazan (Subsoiler) adı verilen aletlerle yapılır. Bu alet toprağın üst yapısını bozmadan 50-60 bazen 90 cm. derinliğe kadar toprağı yumuşatabilir. Ancak bu uygulamanın, toprağın oldukça kuru olduğu bir dönemde (geç yaz aylarında) yapılması gerekmektedir. Toprak tavlı (nemli) ise subsoiler’den istenilen yarar elde edilmez.

Taban patlatma işlemi pamuk monokültürü yapılan tarlalarda 3 yılda bir tekrarlanmalıdır.

Toprak sürüm zamanı, uygulanan ekim nöbeti sistemine, iklim durumuna, toprak yapısına göre değişebilir. Toprak işlemesi genellikle 10-25 cm.derinlikten yapılır. Buğdaydan sonra pamuk ekiminde, buğday hasadını takiben, tarla anız tavında iken , pullukla derin sürülmelidir.

Tesviyesi yapılmış tarlalarda sürüm, döner kulaklı pulluklarla yapılmalıdır. Aksi taktirde tarlanın tesviyesi bozulur. Sonbaharda düşen ilk yağışlardan sonra keseklerin parçalanması, toprağın havalanması ve yabancı otların imhası amacıyla 10-15 cm.derinlikte goble diskaro veya kültivatörle aktarma yapılmalıdır.
Pamuğun sırtlara ekilmesi düşünülüyorsa, sırtlar sonbaharda yapılmalıdır. Yağan sonbahar ve kış yağışları oluşturulan sırtların toprağını bastırarak iyi bir tohum yatağının oluşmasını sağlarlar.

Pamuk üzerine tekrar pamuk ekilecekse yapılacak ilk işlem, pamuk saplarının sapkeser yardımıyla parçalanması ve pullukla toprağın 25-30 cm. derinliğine gömülmesidir. Ancak, verticillum solgunluğunun sorun olduğu yerlerde pamuk saplarının tarladan uzaklaştırılması gerekir. Bundan sonra yapılacak işlemler, buğday hasadını takiben yapılan toprak hazırlığının aynısıdır.